Wuběr rěčow:

Što činić hdyž?

Informacije k sydom sakramentam křesćanskeho žiwjenja a wosebitosćam w našej wosadźe

"A puć, kotryž ja du, wy znajeće. Tomaš jemu praji: Knježe, njewěmy, hdźe dźeš; kak bychmy tuž puć znali? Jězus jemu praji: Ja sym puć a prawda a žiwjenje. Nichtó njepřińdźe k Wótcej, chiba přeze mnje. Hdy byšće mje póznali, byšće tež mojeho Wótca póznali." Jan 14,4

Zapis žórła: Katechismus der katholischen Kirche, Oldenbourg Benno Paulusverlag Veritas 2007

Impresum a škit datow / Impressum und Datenschutz