Wuběr rěčow:

Sakrament pokuty

Swjata spowědź je sakrament pokuty a wujednanja z Bohom. Wona skića móžnosć, w dowěrliwej a dušepastyrskej rozmołwje z fararjom swoju žiwjensku situaciju reflektować a so z Bohom a ze sobu samym wujednać.

Móžnosće k přijimanju sakramenta w našej wosadźe su stajnje pjatk, poł hodźiny do wječornych kemši a sobotu w 14:30-15:00 hodź.

Impresum a škit datow / Impressum und Datenschutz