Wuběr rěčow:

Sakrament firmowanja

Sakrament firmowanja wjaza křćenych dospołnišo z cyrkwju a wuhotuje jich z wosebitej mocu Ducha Swjateho. Firmowani su hišće krućišo namołwjeni, wěru jako wěrni swědcy Chrystusa w słowje a zdobom w skutku rozšěrjeć a zakitować.

  • firmowanje je kóžde 3 lěta w 8.-10. lětniku
  • přeprošenje na staršiski wječor w nazymje
  • firmowanska wučba
Impresum a škit datow / Impressum und Datenschutz