Wuběr rěčow:

Sakrament eucharistije

Sakrament swjateho woprawjenja resp. eucharistije je žórło a wjeršk wšeho křesćanskeho žiwjenja.
"Jězus jim rjekny: Ja sym žiwy chlěb, kiž je z njebjes přišoł. Jeli budźe štó tónle chlěb jěsć, budźe žiwy na wěki..." (Jan 6, 51)

Na prěnje swjate woprawjenje a k prěnjej swjatej spowědźi dźěći w 3. lětniku přihotujemy.

  • přeprošenje na staršiski wječor w nazymje
  • prěnjowoprawjenska wučba z přihotami na prěnju swjatu spowědź
  • swjedźeń prěnjeho swjateho woprawjenja je w našej wosadźe na Běłej njedźeli
Impresum a škit datow / Impressum und Datenschutz