Wuběr rěčow:

Fararjo

wokoło 1384 Frycko (pječa prěni stajny farar)
1489-1511 Jan Bjedrich Spöll (Spiel), kuratus
1511-1535 Tomaš Jenč, rodźeny w Kulowje
1535-1540 Hrjehor Korch (Korchewest)
1540-1550 Jan Kózlik, rodźeny w Kulowje
1550-1561 Błažij Förster, kuratus, rodźeny w Budyšinje
1561-1577 Jurij Andrea (Anders), zemrěł 1577 w Radworju
1579-1598 Bosćij Zacharias, rodźeny wok. 1544 w Njebjelčicach, 1598 wot luth. knježka wućěrjeny, zemrěł 2.11.1627 w Marijinej Hwězdźe
1598-1600 lutherski duchowny
1600 (do 16.4.) Jurij Kokla (Coculus), rodźeny 23.4.1562 w Chrósćicach, zemrěł wok. 1620 w Budyšinje

1600-1603 lutherski duchowny
1603 Handrij Glawš, rodźeny wokoło 1574 w Róžeńće, zemrěł 1620 we Wostrowcu
1603-1605 lutherski duchowny
1605-1620 Jan Młynk (Molitor), rodźeny wokoło 1570 w Kulowje, 1620 wot luth.  knježka wuhnaty, zemrěł 20.11.1635 w Marijinej Hwězdźe
1620-1622 lutherski duchowny Bałtazar Měrćink ( Martin)
1623-1650 Jan Wolenk (Olenius), rodźeny w Bernstadće, zemrěł po 1650 w Budyšinje
1651-1675 Jurij Alojs Lok, rodźeny wokoło 1615 w Kulowje, zemrěł 23.4.1675 w Radworju
1675-1683 Hadam Hawštyn Hawš, rodźeny 7.6.1640 w Kulowcu, zemrěł 19.11.1703 w  Kulowje
1683-1707 Jurij Hawštyn Swětlik (Swótlik), rodźeny 23.1.1650 w Kulowje, zemrěł 23.2.1729 w Budyšinje
1708-1743 Jurij Ferdinand Lisak, rodźeny 1673 w Stróžišću, zemrěł 29.8.1743 w Radworju

1743-1761 Pětr Jakub Hadamec, rodźeny 4.5.1711 w Kulowje, zemrěł 5.2.1761 w Radworju
1761-1776 Michał Jan Wałda, rodźeny 5.9.1721 w Čornecach, zemrěł 14.10.1794 w Budyšinje
1776-1813 Mikławš Anton Hrjehor, rodźeny 4.3.1746 w Konjecach, zemrěł 15.6.1813 w Radworju
1813 (do 31.12.) Handrij Anton Sommer, administrator, rodźeny 27.2.1777 w Kulowje, zemrěł 1.4.1838 we Wotrowje
1814-1820 Mikławš Nowak, rodźeny 22.11.1777 w Kulowcu, zemrěł 9.6.1820 w Radworju
1820-1858 Mikławš Čorlich, rodźeny 1.11.1784 w Dubrjenku, zemrěł 1.8.1858 w Radworju
1858-1875 Jakub Nowak, rodźeny 3.8.1821 we Wotrowje, zemrěł 20.6.1875 w Radworju
1875-1884 Handrij Dučman, rodźeny 27.2.1836 w Bozankecach, zemrěł 7.4.1909 w Drježdźanach
1884-1887 Jakub Bart (Ćišinski), administrator, rodźeny 20.8.1856 w Kukowje, zemrěł 16.10.1909 w Pančicach
1887 (3 dny) Jurij Nowak, administrator, rodźeny 23.4.1853 w Njebjelčicach, zemrěł 14.3.1887 w Radworju

1887-1895 Mikławš Žur, administrator, rodźeny 13.3.1859 we Worklecach, zemrěł 15.12.1932 w Budyšinje
1895-1896 Michał Wjesela, administrator, rodźeny 17.9.1863 w Kulowje, zemrěł 4.5.1927 w Marijinym Dole
1896-1903 Mikławš Žur, rodźeny 13.3.1859 we Worklecach, zemrěł 15.12.1932 w Budyšinje
1903-1931 Jakub Nowak, rodźeny 3.6.1864 na Horje, zemrěł 21.2.1938 we Worklecach
1931-1940 Józef Nowak, rodźeny 5.1.1895 we Wotrowje, zemrěł 1.1.1978 w Budyšinje
1940-1945 P. Leo Labus OFM (Němc ze Šleskeje), administrator
1945-1967 Józef Nowak, rodźeny 5.1.1895 we Wotrowje, zemrěł 1.1.1978 w Budyšinje
1967-1976 Jurij Herrmann, rodźeny 16.2.1915 w Nowej Wjesce, zemrěł 10.5.1985 w Radworju
1976-1982 Beno Šołta, rodźeny 15.9.1937 w Zdźěri, zemrěł 28.3.2017 w Kamjencu
1982-1984 Clemens Hrjehor, farski adjutor, rodźeny 7.5.1953 we Worklecach

1984-1997 Clemens Hrjehor, rodźeny 7.5.1953 we Worklecach
1997-2015 Šćěpan Delan, rodźeny 22.7.1956 we Worklecach
wot 2015 Beno Jakubaš, rodźeny 8.9.1963 we Worklecach

Impresum a škit datow / Impressum und Datenschutz